dilluns, 23 de novembre del 2020

Perdre els papers, en anglès

"Losing it" es diu quan no podem controlar les emocions, comencem a cridar, a riure descontroladament o ens quedem com paralitzats, o quan trenquem coses. Exemple: 

When I saw it, I completely lost it. I went mad and I broke the window. (Quan ho vaig veure, vaig perdre els papers i vaig trencar la finestra)