dilluns, 31 de març de 2014

Menjar com un llop

Quan hom menja amb delit i passió podem fer servir el "wolf (it) down". En aquest cas, es fa servir la paraula llop com a verb, volent dir que es menja ràpidament sense contemplacions, com un llop, vaja. 

yo! any food for us? (Font: Wikipedia)


Exemple:
- Did you like the local food?
- Oh yes, I wolfed it down in a second.