dimarts, 27 de juny de 2017

Com es diu "cregut" o "creguda" en anglès?

Per dir que una persona és molt creguda en anglès, es diu que està "plena d'ella mateixa", quines coses.

Exemple: Cristiano Ronaldo is so full of himself. (Foto: Instagram)
Per tant, si és un home, direm "he is so full of himself" i si és una dona "she is so full of herself".
També es pot dir "too" en comptes de "so".