dilluns, 1 de setembre de 2014

Com dir "a la quinta forca" en anglès?

Utilitzem "(a) la quinta forca" per referir-nos a un lloc llunyà, sovint molt apartat de nuclis urbans. Un equivalent en anglès podria ser "the boonies".

Far away from the city

- Yo, where did you go? Didn't you have internet connection? (titu, a on vas anar? No tenies connexió a internet?)
- Man, I was out in the boonies! (titu, estava a la quinta forca!)